نوشته‌ها

هیدئو کوجیما و تأثیر او بر صنعت بازی سازی

این تفکر کوجیمای پر حاشیه و البته خلاق صنعت بازی‌های ویدیویی است. او در تمام سه دهه‌ای که در این صنعت فعالیت داشته، به داستان سرایی و خلق لحظات سینمایی در بازی‌هایش پرداخته. که همین امر باعث شده تا کمک بسزایی به این صنعت، چه از لحاظ روند …