نوشته‌ها

هیدئو کوجیما و تأثیر او بر صنعت بازی سازی

این تفکر کوجیمای پر حاشیه و البته خلاق صنعت بازی‌های ویدیویی است. او در تمام سه دهه‌ای که در این صنعت فعالیت داشته، به داستان سرایی و خلق لحظات سینمایی در بازی‌هایش پرداخته. که همین امر باعث شده تا کمک بسزایی به این صنعت، چه از لحاظ روند …

زمانی که منچ منچرز میشود

منچ از آن بازی‌هاست که در محدودیت‌ها رشد کرده تا توانسته درجهان بازی‌های آنلاین سری در سرها دربیاورد. زمانی که تعداد بازی‌های رومیزی محدود بود، منچ چهار نفره یکی از تفریحات اصلی آدم‌ها بود. بازی با ریختن تاس شروع میشد و...